Lịch thi chứng chỉ năng lực Hán ngữ quốc tế HSK năm 2015

Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Văn phòng Hanban – Trung Quốc tổ chức thi trình độ Hán ngữ HSK năm 2015 ở các cấp độ khác nhau.


THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ DỰ THI CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ
Thông báo đã hết thời gian đăng ký dự thi cấp chứng chỉ  ngoại ngữ đợt thi ngày 28/03/2015.
Thí sinh xem thông tin thi cấp chứng chỉ  ngoại ngữ đợt thi tiếp theo dưới đây:

 


Các tin cập nhật ngày: