Lịch thi chuẩn đầu ra sau đại học đợt 4 năm 2014 (ngày 26/10/2014)

Thí sinh kiểm tra thông tin về Ngoại ngữ hoặc Trình độ dự thi, nếu sai khác so với Phiếu đăng ký dự thi đề nghị liên hệ tại phòng 102 nhà A3 – Trường ĐHNN) trước ngày 22/10/2014.


Lịch thi và danh sách kì thi chuẩn đầu ra sau đại học ngày 29/06/2014

 - Buổi sáng: tập trung thi Viết lúc 07h00 ngày 29/6/2014

- Buổi chiều: tập trung thi Nói theo thông báo tại phòng thi buổi sáng  

Kết quả phúc khảo bài thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ sau đại học ngày 12/01/2014

Xem chi tiết kết quả phúc khảo tại đây >>>


Kết quả thi chuẩn đầu ra sau đại học B1 và B2 ngày 12/01/2014

Học viên thi đạt chuẩn đăng ký cấp Giấy chứng nhận xác nhận trình độ ngoại ngữ trong vòng 45 ngày kể từ ngày công bố kết quả thi.


Kết quả phúc khảo bài thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ sau đại học ngày 08/09/2013

Xem kết quả phúc khảo tại đây >>


Các tin cập nhật ngày: