Kết quả kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2016

Hội đồng tuyển sinh Sau đại học - Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN công bố kết quả tuyển sinh đợt 2 năm 2016 như sau:


Tuyển sinh lớp thạc sĩ liên kết quốc tế Khóa 22

Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển sinh đào tạo thạc sĩ Phương pháp Dạy học tiếng Anh (MSTEFL) liên kết với trường Đại học Tổng hợp Southern New Hampshire (Hoa Kỳ) Khóa XXII, 2015-2016


Kết quả chấm phúc khảo kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt 1, năm 2016

Hội đồng tuyển sinh kỳ thi tuyển sinh đào tạo sau đại học đợt 1, năm 2016 công bố kết quả chấm phúc khảo như sau:


Kết quả kỳ thi Tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2016

Thí sinh sử dụng số báo danh để tra cứu kết quả thi. Thời gian nhận đơn phúc khảo điểm thi từ ngày 20/05 đến 01/06/2016 tại P102 nhà A3.


Thông báo tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2016

Trường ĐHNN-ĐHQGHN xin thông báo tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2016 như sau:


Các tin cập nhật ngày: