KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN là trung tâm đào tạo và nghiên cứu có uy tín trong khu vực về giáo dục ngoại ngữ, ngôn ngữ, quốc tế học.... Trường mang đến cho bạn nhiều lựa chọn đa dạng về chương trình đạo tạo đại học như sau:


Hướng dẫn các thí sinh làm bài thi tổng hợp đánh giá năng lực chung.
Bài thi gồm 3 phần với 2 phần thi bắt buộc và 1 phần thi tự chọn. Thời gian đếm ngược được tính riêng với mỗi phần thi.

Thông tin về ngành đào tạo và các khung chương trình đào tạo ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

Thông tin về ngành đào tạo: Ngôn ngữ Anh, Sư phạm Anh, v.v... và các khung chương trình đào tạo: Kiến thức, kỹ năng, phẩm chất, số tín chỉ phải tích lũy, v.v...


Hỏi đáp tuyển sinh chính quy 2014

Hỏi đáp tuyển sinh chính quy 2014


Các tin cập nhật ngày: