Thông báo nhập học và phê duyệt điểm chuẩn xét tuyển hệ không chuyên lớp 10 THPT Chuyên Ngoại ngữ năm học 2016 - 2017

Hội đồng tuyển sinh kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên ngoại ngữ thông báo nhập học và công bố quyết định phê duyệt điểm chuẩn xét tuyển hệ không chuyên như sau:


Thông báo xét tuyển lớp 10 THPT CNN hệ không chuyên năm 2016

Hội đồng tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên Ngoại ngữ - Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN thông báo xét tuyển lớp 10 THPT CNN hệ không chuyên như sau:


Kết quả phúc khảo kỳ thi tuyển sinh hệ lớp 10 THPT chuyên ngoại ngữ năm 2016

Hội đồng tuyển sinh kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên ngoại ngữ năm 2016 công bố kết quả tuyển sinh như sau:


Kết quả kỳ thi tuyển sinh hệ lớp 10 THPT chuyên ngoại ngữ năm 2016

Hội đồng tuyển sinh kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên ngoại ngữ năm 2016 công bố kết quả tuyển sinh như sau:


Danh sách phòng thi và số báo danh kì thi tuyển sinh THPT chuyên ngoại ngữ 2016

Thí sinh sử dụng họ tên hoặc số hồ sơ được cấp khi đăng ký để tra cứu số báo danh và phòng thi. Đồng thời kiểm tra thông tin đăng ký để kịp thời cập nhật trước kỳ thi.  


Các tin cập nhật ngày: