Thông báo thi trình độ Hán ngữ HSK năm 2016 (cập nhật thông tin tháng 9/2016)

Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Văn phòng Hanban – Trung Quốc tổ chức thi trình độ Hán ngữ HSK năm 2016 ở các cấp độ khác nhau.


Lịch thi chứng chỉ năng lực Hán ngữ quốc tế HSK năm 2015

Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Văn phòng Hanban – Trung Quốc tổ chức thi trình độ Hán ngữ HSK năm 2015 ở các cấp độ khác nhau.


Giới thiệu về kỳ thi HSK phiên bản mới

Kỳ thi HSK phiên bản mới đã được xây dựng bởi tổ chức quốc gia Hanban nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của những người học tiếng Trung Quốc.


Thi trình độ Hán ngữ quốc tế HSK năm 2014

Dành cho tất cả các đối tượng có nhu cầu lấy thi năng lực Hán ngữ quốc tế ở các cấp độ khác nhau.


THI TRÌNH ĐỘ HÁN NGỮ HSK NĂM 2013

Trường Đại học Ngoại Ngữ - ĐHQGHN phối hợp với Văn phòng Hanban – Trung Quốc tổ chức thi trình độ Hán ngữ HSK năm 2013 các đợt như sau


Các tin cập nhật ngày: