Thông báo thi trình độ Hán ngữ HSK năm 2016 (cập nhật thông tin tháng 9/2016)

Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Văn phòng Hanban – Trung Quốc tổ chức thi trình độ Hán ngữ HSK năm 2016 ở các cấp độ khác nhau.


Các tin cập nhật ngày: