Thông tin về ngành đào tạo và các khung chương trình đào tạo ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

Thông tin về ngành đào tạo: Ngôn ngữ Anh, Sư phạm Anh, v.v... và các khung chương trình đào tạo: Kiến thức, kỹ năng, phẩm chất, số tín chỉ phải tích lũy, v.v...


Thông báo tuyển sinh văn bằng 2, vừa làm vừa học năm 2014

 Đối tượng:  Những người đã tốt nghiệp THPT, THBT, THCN, THN, CĐ, ĐH Thời gian đào tạo: 4,5 nămMôn thi(Ngoại ngữ hệ số 2)...

Các tin cập nhật ngày: