Thông tin về ngành đào tạo và các khung chương trình đào tạo ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

Thông tin về ngành đào tạo: Ngôn ngữ Anh, Sư phạm Anh, v.v... và các khung chương trình đào tạo: Kiến thức, kỹ năng, phẩm chất, số tín chỉ phải tích lũy, v.v...


Thông báo tuyển sinh văn bằng 2, vừa làm vừa học năm 2014

 Đối tượng:  Những người đã tốt nghiệp THPT, THBT, THCN, THN, CĐ, ĐH Thời gian đào tạo: 4,5 nămMôn thi(Ngoại ngữ hệ số 2)...

Thông báo tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông Chuyên Ngoại ngữ năm 2014

Tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông Chuyên Ngoại ngữ năm 2014 


Các tin cập nhật ngày: