30 tập thể công đoàn đạt danh hiệu “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” cấp ĐHQGHN năm 2016

Sáng 28/12/2016, Công đoàn ĐHQGHN đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” năm 2016 và Tọa đàm về Phòng chống bạo lực gia đình, với sự tham gia của Ban Chấp hành, Ban Nữ công và đại diện các công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn ĐHQGHN.


Giáo sư Trường Đại học Sư phạm Hoa Đông thuyết giảng về tiếng Hán tại Trường Đại học Ngoại ngữ

Từ 28-29/12/2016, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức chuỗi hoat động bồi dưỡng chuyên môn của Giáo sư Trường Đại học Sư phạm Hoa Đông (Thượng Hải) cho giảng viên và nghiên cứu sinh.


Trường ĐHNN-ĐHQGHN phối hợp với ĐHNN Huế và ĐHNN Đà Nẵng tổ chức Hội thảo quốc gia nghiên cứu liên ngành Ngôn ngữ và Giảng dạy ngôn ngữ lần thứ hai

Trong hai ngày từ 29-30/12/2016 tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế đã diễn ra Hội thảo quốc gia nghiên cứu liên ngành Ngôn ngữ và Giảng dạy ngôn ngữ lần thứ hai. Hội thảo do Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế đăng cai và Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN và Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng phối hợp đồng tổ chức.


Các tin cập nhật ngày: