Danh sách phòng thi TACS2 và TACS5

Danh sách thi TACS2 và TACS5 ngày 18/12/2016

 


Thông báo tuyển sinh viên thực tập tại Khoa Tiếng Anh

Đại học Ngoại ngữ thông báo tuyển sinh viên thực tập tại khoa Tiếng Anh


Thông báo về việc hoãn kỳ thi phụ cho sinh viên CTĐT NVCL QH.2015 ngày 06.11.2016

Thông báo về việc hoãn kỳ thi phụ cho sinh viên CTĐT NVCL QH.2015 ngày 06.11.2016


Các tin cập nhật ngày: