Quyết định về việc tốt nghiệp hệ đào tạo chính quy ngày 15 tháng 12 năm 2016

Quyết định về việc tốt nghiệp hệ đào tạo chính quy ngày 15 tháng 12 năm 2016

 


Danh sách thi một số học phần chung Học kỳ I 2016-2017 (cập nhật ngày 13/12/2016)

Danh sách thi các môn Tiếng Việt thực hành, Tư tưởng Hồ Chí Minh, và Đường lối CM của ĐCSVN

 


Danh sách thi một số học phần chung Học kỳ I 2016-2017 (tiếp)

Lịch thi các môn Nguyên lý 1, Toán kinh tế, Kinh tế vĩ mô, Nhập môn Việt ngữ học, Giáo dục học

 


Các tin cập nhật ngày: