THÔNG BÁO SỐ 2 - HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA 2017

Tiếp theo thông báo số 1 ngày 09/9/2016, Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN xin trân trọng thông báo một số nội dung quan trọng của Hội thảo Khoa học Quốc gia 2017 với chủ đề “Nghiên cứu và Giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam” cụ thể như sau:


Tọa đàm khoa học chuyên đề “Đào tạo và bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giáo viên tiếng Anh”

Phối hợp cùng NGL (National Geographic Learning), Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN tổ chức Tọa đàm khoa học chuyên đề “Đào tạo và bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giáo viên tiếng Anh”.


Thông báo Tọa đàm khoa học chuyên đề ngày 11.10.2016
Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN phối hợp cùng NGL (National Geographic Learning) tổ chức Tọa đàm khoa học chuyên đề “Đào tạo và bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giáo viên tiếng Anh”.

Các tin cập nhật ngày: